Οδηγίες πίνακα μεταπωλητών Pro IPTV

Πάνελ μεταπωλητών Pro IPTV

Πιστωτική λίστα

1 πίστωση = 1 μήνας

3 μονάδες = 3 μήνες

6 μονάδες = 6 μήνες.

10 μονάδες = 12 μήνες.

 

Βίντεο εντολών πίνακα μεταπωλητών Pro IPTV

 

 


Ελληνικά